Pokiaľ chcete poznať históriu trochu inak, než ste ju počúvali na hodinách dejepisu, inak ako prezentujú súčasné média, otvorili ste správne stránky. Brožúra Veľká nádej je výberom jedenástich kapitol z knihy Z tieňa do slávy, klasického, roky prevereného výkladu histórie z pohľadu Biblie. V nej sa autorka Ellen Gould Whiteová obracia do minulosti, aby na osudoch známych aj neznámych osobností svetovej histórie ukázala dôležitosť takých hodnôt ako sú sloboda, dôvera a láska. Udalosti však majú aj svoje hlbšie pozadie, boj dobra so zlom v celých ľudských dejinách a to vedie k zamysleniu.

Kniha Veľká nádej však nezostáva len u popisu minulosti, ale ukazuje, že koniec dejín nebude výsledkom ľudského omylu alebo katastrofálneho stavu životného prostredia. Dáva nádej, pretože nie náhoda ani nehoda, ale mocná a láskavá bytosť – Boh – ukončí históriu zla na Zemi. Potom navždy zmiznú choroby, smrť, slzy, bolesť a trápenie.

Stretli sme sa vo svojom živote s Bohom, ktorému na nás záleží, ktorý zmenil náš život k lepšiemu, dal zmysel tomu, čo prežívame a dal nám nádej do budúcnosti. O toto všetko sa chceme rozdeliť s vami.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, môžete si vybrať z ponuky internetových alebo korešpondenčných kurzov práve tu tému, ktorá vás zaujíma.

 
 
Home
Kniha Veľká nádej
O autorke
O cirkvi
Zaujímavé odkazy
Kontakt
© Cirkev adventistov siedmeho dňa 2013 | © text Advent-Orion 2013